Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Înregistrare căsătorie / divorț la Ambasadă

Programare obligatorie:

Informații detaliate privind rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau prin virament la contul bancar al Ambasadei).

Înregistrare căsătorie
 • Cost - 45 euro Din ziua depunerii cererii data căsătoriei va fi convenită cu viitorii soți în termenul legal de circa 30 zile calendaristice
Înregistrare divorț
 • Cost - 145 euro Din ziua depunerii cererii data divorțului va fi stabilită de funcționarul consular în termenul legal de circa 30 zile calendaristice.
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita înregistrarea căsătoriei la Ambasadă. De asemenea, cetățenii Republicii Moldova pot solicita desfacerea (divorțul) căsătoriei, dacă nu au neînțelegeri în privința creșterii și educației copiilor minori comuni, inclusiv în privința partajului averii.
Pentru depunerea cererii de căsătorie sau divorț urmează să fie prezentate în original următoarele acte:
 • buletinul de identitate cu fișa de însoțire sau pașaportul valabil moldovenesc (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară);
 • certificatele de naștere și fotocopii (la căsătorie);
 • certificatele de naștere moldovenești ale copiilor minori și fotocopii (la divorț);
 • certificatul de divorț sau deces al soției/soțului și fotocopii, după caz (la căsătorie);
 • certificatul de căsătorie (la divorț);
 • Cererea de căsătorie/ divorț se depune personal cu prezența ambilor soți/ viitori soți.
 • Căsătoria se va înregistra după expirarea termenului de 30 zile calendaristice din data depunerii cererii. În ziua preconizată se vor prezenta ambii viitori soți pentru semnarea actului de căsătorie.
 • Divorțul poate fi înregistrat doar după 30 zile calendaristice din data depunerii cererii, în prezența ambilor soți, în lipsa pretențiilor de ordin material sau partajare a bunurilor comune. În cazul unor neînțelegeri privind partajarea bunurilor comune, întreținerea copiilor minori comuni – divorțul urmează a fi realizat exclusiv pe cale judiciară. Neprezentarea nemotivată a unuia dintre soți nu atrage după sine anularea procedurii.
 • Taxele se vor achita în ziua depunerii cererii.
 • În cazul divorțului fiecăruia dintre soți i se eliberează câte un certificat de divorț, cu număr diferit.
 • În cazul în care unul dintre soți a preluat numele celuilalt soț în rezultatul căsătoriei, acesta își poate păstra numele, dacă dorește.