Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A

Întrevederea Ambasadorului cu Ministrul Afacerilor Rurale al Republicii Estonia

Publicat:Mon, 01/07/2019 - 15:17

27 iunie 2019, Tallinn: Impulsionarea cooperării bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării regionale a fost discutată în cadrul întrevederii Ambasadorului Republicii Moldova în Republica Estonia, Inga Ionesii cu Ministrul Afacerilor Rurale al Republicii Estonia, Mart Jarvik.

Principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii au făcut referință la cooperarea excelentă interinstituțională desfășurată pe parcursul ultimilor ani, fiind specificate un șir de proiecte de asistență tehnică realizate cu succes în Moldova cu suportul financiar oferit de către Guvernul Republicii Estonia. În cadrul discuțiilor, Ambasadorul s-a referit la aspectele de interes major pentru țara noastră și a specificat oportunitățile de dezvoltare a cooperării cu Republica Estonia în domeniul dezvoltării rurale, preluarea bunelor practici în domeniul asocierii grupurilor de producători agricoli, consolidarea capacităților instituționale în elaborarea politicilor publice și a actelor normative, schimbul de experiență în știință și învățământ în agricultură prin implementarea unor programe de studii în domeniile agricultură, horticultură, economia agrară. O atenție aparte a fost acordată discuțiilor privind inițierea unei cooperări bilaterale în domeniul agriculturii organice și preluarea celor mai bune practici în acest sens.

La rândul său, Ministrul Mart Jarvik a conformat disponibilitatea de a susține în continuarea Republica Moldova în dezvoltarea sectorului agricol și a dezvolta o cooperare în domeniul cercetărilor științifice. În acest sens s-a convenit asupra oportunității semnării în timpul cel mai apropiat a Memorandumului de cooperare pentru perioada 2019-2021 care va include acțiuni concrete pentru realizare în diferite domenii de interes reciproc, precum și a fost convenit asupra organizării în septembrie curent a vizitei de lucru în Estonia a unui grup de specialiști și producători din domeniul horticulturii care vor avea ocazia să studieze experiența Estoniei în dezvoltarea acestui sector și să stabilească relații de cooperare cu producătorii locali.