Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A

Acte notariale

AUTENTIFICAREA PROCURILOR

 

Funcţiile notariale în străinătate le îndeplinesc misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine au dreptul, ca şi cetăţenii şi persoanele juridice din Republica Moldova, să se adreseze oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova pentru perfectarea actelor notariale.

 

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană poate împuternici o altă persoană să-i reprezinte interesele pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

 

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;
  • procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

 

LEGALIZAREA SEMNĂTURII PE DECLARAŢII

 

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se confirmă semnătura pe declaraţie;

 

Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

 

CERTIFICAREA AUTENTICITĂŢII FOTOCOPIILOR

 

Pentru certificarea fotocopiilor (xerox) de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, conform programării, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărui fotocopie urmează a fi autentificată.