Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A

Ambasador

 

Salutul Ambasadorului

 

Am deosebita onoare şi privilegiu să vă salut în calitate de Ambasador al Republicii Moldova în Republica Estonia şi să vă adresez un Bun venit! pe pagina web a Ambasadei.

 

Asumîndu-mi misiunea responsabilă de a reprezenta ţara noastră cu demnitate în statul de reşedinţă, vă asigur de toată deschiderea şi dorinţa mea personală şi a echipei Ambasadei de a conlucra cu dumneavoastră, în vederea promovării Republicii Moldova şi a poporului nostru cu bogate tradiţii şi valori naţionale.

 

Mă bucur să constat că relaţiile strînse de prietenie şi cooperare dintre Republica Moldova şi Republica Estonia continuă să prospere vădit şi să genereze noi oportunităţi de valorificare a potenţialului de cooperare în cele mai diverse domenii. În această funcţie, îmi asum angajamentul de a întreprinde toate eforturile pentru impulsionarea dialogului politic, diversificarea relaţiilor moldo-estoniene în domeniul economic, promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor, extinderea contactelor între mediile de afaceri din cele două state, consolidarea legăturilor inter-personale, dezvoltarea cooperării în domeniul culturii şi educaţiei, şi alte domenii de interes comun.

 

Republica Moldova şi Estonia au reuşit să dezvolte un parteneriat bazat pe relaţii de prietenie, încredere reciprocă, valori şi dorinţa comună de a oferi un mediu stabil şi sigur pentru progresul celor două popoare. Aspiraţiile ţării noastre de integrare în marea familie europeană pe calea realizării reformelor democratice, modernizării societăţii şi asigurării unui trai decent cetăţenilor noştri, sunt ferm susţinute şi încurajate de către Estonia, fapt ce ne aduce mai aproape de opţiunea viitorului european pentru poporul nostru. Estonia oferă cu generozitate suport şi asistenţă Republicii Moldova pentru implementarea Agendei de Asociere, inlcusiv prin transferul celor mai bune practici de dezvoltare a statului eston.

 

Conştintizînd rolul incontestabil şi misiunea consacrată a comunităţii moldovenilor în Estonia de a promova bogatele obiceiuri moldoveneşti şi a păstra patrimoniul cultural al Republicii Moldova, de a duce faima poporului nostru prin cîntec, dans şi poezie, vă îndemn să conjugăm eforturile noastre pentru a aduce destoinic cele mai frumoase tradiţii moldoveneşti aproape de inima poporului estonian.

 

În dorinţa de a asigura dialogul strîns şi conexiunea constantă între comunitatea de moldoveni în Estonia şi Ambasadă, în vederea satisfacerii şi apărării intereselor cetăţenilor moldoveni în Estonia, vă invităm să vizitaţi pagina web a Ambasadei. Ne propunem să vă asigurăm cu toată informaţia utilă despre Republica Moldova şi relaţiile bilaterale moldo-estoniene, precum şi despre evoluţiile actuale. Vă invităm să urmăriţi cu regularitate anunţurile plasate pe pagina nostră şi să ne întrunim cu mare drag pentru a marca de fiecare dată cele mai importante sărbători şi evenimente ale culturii noastre naţionale.

 

Mrs. Inga IONESII

 

Date and place of birth:24 July 1973, Chisinau, Moldova
Citizenship:Republic of Moldova
High education:1990-1994 Academy of Economic Studies from Bucharest, Romania specialization in finances, economic degree
1996-1999 International University of Moldova specialization banks and stock exchanges, economic degree
2006 WTO Training Institute diploma in accession process to the WTO and international trade rules
Foreign Languages:Fluent English and Russian
Family status:Married, has а son
  
Professional activity:
  
April 2016Ambassador of the Republic of Moldova to the Republic of Estonia
January 2010 – April 2016Director of General Department,
International Economic Cooperation, Ministry of Economy
- Coordinator of the DCFTA negotiation process with EU and member of the negotiation team.
- After entering in force of the Association Agreement and DCFTA - coordinator of the DCFTA implementation.
- Main negotiator of the Free Trade Agreement with Turkey.
- Main negotiator of the multilateral Free Trade Agreement with CIS countries.
- Contact point in CEFTA and responsible for implementation of the CEFTA Free Trade Agreement.
- Responsible for monitoring the compliance of legal framework with WTO rules.
- Member of the working group for economic cooperation with Transdnistrian part.
January 2007 – January 2010 Economic Counsellor,
Embassy of the Republic of Moldova in Hungary
May 2005 – January 2007Head of Trade Regimes and WTO Department,
Ministry of Economy
July 2003 – May 2005 Head of Regional and Bilateral Cooperation Division,
Ministry of Economy
September 2001 – June 2003Deputy Head of Bilateral cooperation and CIS Division,
Ministry of Economy
November 2000 – August 2001Deputy Head of Foreign Relations Division,
Ministry of Industry and Energy