Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /home/misiuni/public_html/modules/comment/comment.module).
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Cetăţenii Republici Moldova care se află temporar peste hotare, precum şi cei stabiliţi cu domiciliul permanent în străinătate, pot depune cererile pentru a fi documentaţi cu paşaportul biometric al cetăţeanului Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republici Moldova.
 
Paşaportul biometric moldovenesc se eliberează în următoarele situaţii:
 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport.
Actele necesare pentru perfectarea paşaportului biometric, pentru cetăţenii:
 
 1. CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI (MINORI):
 
 • buletin de identitate valabil în originalal reprezentantului legal (al unuia dintre părinţii minorului-în cazul în care părinţii sunt căsătoriţi sau al ambilor părinţi dacă sunt în afara căsătoriei);
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în originalal reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în originalal reprezentantului legal(după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc în originalal minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului– doar la prima documentare;
 • pentru minorii care au împlinit vârsta de 16 anise va prezinta şi buletinul de identitate moldovenesc valabil în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport (după caz);

  Explicaţii:
 1. În cazul în care părinţii minorului sunt căsătoriţi, este suficientă prezenţa unui singur părinte. Astfel, la Ambasada RM de la Tallinn va fi exprimat Acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului biometricpe numele minorului;
 2. În cazul în care părinţii minorului nu sunt căsătoriţi, este necesară prezenţa şi acordul ambilor părinţi. În cazul imposibilităţii prezenţei unuia dintre părinţi la Ambasada RM de la Tallinn, este necesară declaraţia notarială de acord pentru perfectarea paşaportului biometric, eliberată de un notar – în cazul aflării părintelui respectiv în Republica Moldova sau în un alt stat;
 3. În cazul în care părinţii minorului sunt divorţaţi, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului biometricpe numele minorului, e necesară declaraţia notarială a acestui părinte, perfectată la Ambasada RM de la Tallinn.
 
2.CARE AU ÎMPLINIT VÎRSTA DE 18 ANI:
 
 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original(după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului/copiilor minori(doar dacă solicitantul are copii cu vârsta de până la 16 ani);

Tarife, taxe consulare și aferente pentru perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova:

 

Termen

20 zile

5 zile

Taxa ASP

31 €

68 €

Taxa consulară

20 €

20 €

Taxă aferentă

11 €

11 €

Total

62 €

99 €

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta sub 7 ani:

 

Termen

20 zile

5 zile

Taxa ASP

31 €

54 €

Taxa consulară

gratuit

gratuit

Taxă aferentă

gratuit

gratuit

Total

31 €

54 €

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta de la 7 până la 12 ani:

 

Termen

20 zile

5 zile

Taxa ASP

31 €

54 €

Taxa consulară

gratuit

gratuit

Taxă aferentă

gratuit

gratuit

Total

31 €

54 €

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar sau permanent:

 

 Termen

20 zile

5 zile

Taxa ASP

31 €

54 €

Taxa consulară

20 €

20 €

Taxă aferentă

10 €

12 €

Total

61 €

86 €

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova:

 

 Termen

20 zile

5 zile

Taxa ASP

6 €

19 €

Taxa consulară

15 €

15 €

Taxă aferentă

9 €

11 €

Total

30 €

45 €

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova:

 

 Termen

La data adresării

Taxa ASP

3 €

Taxa consulară

15 €

Taxă aferentă

8 €

Total

26 €

 

* Termenul de perfectare a documentelor de identitate și călătorie cuprinde durata prestării serviciului de către Agenția Servicii Publice, precum și perioada de remitere a dosarului și de recepționare a actelor perfectate din Republica Moldova (aproximativ 1.5 luni).

Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Ambasadă sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora.

 

Serviciile scutite de taxă consulară:

a) la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;

b) la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;

c) la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;

d) la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;

e) la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;

f) la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);

g) la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;

h) la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;

i) la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;

j) la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;

k) la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;

l) la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;

m) la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;

n) la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;

o) la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;

p) la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;

q) la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;

r) la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;

s) la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;

t) la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;

u) la supralegalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;

v) la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;

w) la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;

x) la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt;

y) la verificarea identității persoanei și transmiterea cererii de certificare a cheii publice la prestatorul de servicii de certificare din Republica Moldova, în numele persoanei verificate, cu scopul obținerii semnăturii electronice;

z) la perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 

Restituirea taxelor

 

La solicitarea scrisă, taxa se restituie parțial solicitantului dacă:

 • serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greșită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie diferența dintre suma încasată și taxa ce urma a fi achitată.

 

Taxele pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.

 

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă în termen ce nu depășește un an din data achitării taxei. În cerere se indică modalitatea de restituire și se anexează copia chitanței sau a ordinului de plată, precum și copia actului de identitate. Comisionul bancar pentru transfer se achită de solicitant, cu excepția cazurilor când plata s-a efectuat fără temei just sau dintr-o interpretare greșită a legii. Decizia privind restituirea taxei sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului în termen de 30 zile din data înregistrării cererii.

 

NB! Plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: EE492200221041807818SwedbankMOLDOVA VABARIIGI

SUURSAATKOND EESTIS.