Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A

Emigrare autorizată

În cazul depunerii de către cetăţeanul Republicii Moldova, aflat legal şi temporar peste hotare, a cererii de stabilire cu domiciliu în ţara de reşedinţă, se completează chestionarul de modelul stabilit.

 

Pentru perfectarea dosarului respectiv, la Ambasadă se prezintă următoarele documente în original:

 

 • buletinul de identitate sau paşaportul de uz intern, emis de URSS (modelul anului 1974);
 • certificatele de stare civilă (de naştere, de căsătorie sau divorţ, de schimbare sau modificare a numelui şi/sau prenumelui, de naştere a minorilor, de adopţie, de stabilire a paternităţii, de deces, de mamă solitară, etc., după caz) sau extrasele respective din registrele de stare civilă (actele de stare civilă ale solicitanţilor, eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001, vor fi trecute în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. În dosar se anexează copiile);
 • livretul militar sau adeverinţa de recrut (după caz);
 • carnetul de pensionar (după caz);
 • diploma de studii superioare (în dosar se anexează copia);
 • declaraţiile notarial autentificate ale părinţilor care rămân în Republica Moldova, privind lipsa unor obligaţiuni legale neexecutate în sarcina persoanelor care se stabilesc peste hotare. În cazul decesului părinţilor, sunt prezentate certificatele de deces şi copiile acestora.
 • declaraţiile notarial autentificate ale soţilor sau ale foştilor soţi care rămân în Republica Moldova (dacă au copii minori din această căsătorie) privind lipsa unor obligaţiuni legale neexecutate în sarcina persoanelor care se stabilesc peste hotare.

 

Nu sunt prezеntate declaraţiile notarial autentificate ale soţilor (foştilor soţi) în cazul, în care soţii (foştii soţi) sunt lipsiţi de drepturile părinteşti sau declaraţi pierduţi fără veste pe teritoriul Republicii Moldova în baza unei hotărâri a instanţei de judecată.

 

 • certificatul medical cu grupa sangvină (pentru solicitant la prima documentare);
 • două fotografii color de mărimea 35x45 mm;
 • două fotografii color de mărimea 100x150 mm pentru scanare;
 • confirmarea achitării costului paşaportului.

 

În cazul stabilirii cu domiciliul permanent în străinătate a minorului se prezintă suplimentar:

 

 • consimţămîntul minorului în vârstă de la 10 până la 18 ani, legalizat notarial, de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate la unul din părinţi.
 • în cazul stabilirii a minorului în vârstă de până la 18 ani la unul din părinţii, domiciliaţi deja peste hotare, se prezintă acordul notarial autentificat al ambilor părinţi, prin care se confirmă acordul unui părinte privind plecarea minorului şi a celuilalt părinte privind acceptarea întreţinerii minorului în ţara de reşedinţă.

 

La stabilirea cu domiciliu permanent, minorul este documentat în mod obligatoriu cu paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova.

 

În cazul cetăţeanului străin nerezident care a dobândit cetăţenia Republicii Moldova, dosarul de stabilire cu domiciliul permanent (necesar pentru documentarea cu pașaport pentru călătorii în străinătate) va conţine:

 

 • cererea-chestionar de modelul stabilit (se completează la Ambasadă);
 • copia paşaportului naţional;
 • copiile actelor de stare civilă (de naştere, de căsătorie sau divorţ, de schimbare sau modificare a numelui şi/sau prenumelui, de naştere a minorilor, de adopţie, de stabilire a paternităţii, de deces, de mamă solitară, etc., după caz) sau extrasele respective din registrele de stare civilă (actele de stare civilă ale solicitanţilor, eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001, vor fi trecute în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. În dosar se anexează copiile);
 • adeverinţa privind dobândirea sau redobândirea cetăţeniei RM;
 • două fotografii color de mărimea 35x45 mm;
 • două fotografii color de mărimea 100x150 mm pentru scanare;
 • confirmarea achitării costului paşaportului.