Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Informații detaliate privind rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau prin virament la contul bancar al Ambasadei).

Termenul de soluționare a cererii nu poate depăși 1 an de la data depunerii cererii
  • În temeiul prevederilor art. 16 din Legea cetățeniei 1024/2000 – 10 euro;
Foștii cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați permanent în Republica Letonia, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova de la Tallinn.
Pentru redobândirea cetățeniei solicitantul va prezenta:
  • autobiografia în limba română, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetățeniei;
  • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
  • actul de identitate valabil (pașaport, buletin) aflat în posesie.
  • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei (tradus și legalizat/apostilat după caz);
  • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova, în original, cu traducere autentificată în limba română;
  • cazier judiciar din țară (țările) al cărei (căror) cetățean este solicitantul, legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
  • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere), legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
  • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

Toate documentele se prezintă în original + 3 fotocopii. Toate documentele eliberate de organele competente letone sau ale altui stat, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.