Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Schimb de Nume / Prenume

Programare obligatorie: un solicitant = o programare.

Informații detaliate privind rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau prin virament la contul bancar al Ambasadei).

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului privind schimbul de nume și/ sau prenume – 20 euro.
Cetățeanul Republicii Moldova poate solicita schimbul de nume și/ sau prenume în baza următoarelor motive:
 • pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite) prin traducere;
 • dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele soțului sau să alăture la numele său numele soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorința de a reveni la numele său de până la căsătorie, în cazul când nu a făcut-o la divorț;
 • dorința de a purta numele tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;
 • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul, de fapt, poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia;
 • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către Serviciul Stare Civilă.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • autobiografia
 • explicație, privind motivele schimbării numelui și/sau a prenumelui;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatele de naștere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorț (după caz);
 • buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • cazierul juridic.
 • Dosarul de schimbare a numelui și/sau prenumelui este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și doar după primirea aprobării Ambasada va întocmi actul și emite certificatul respectiv.
 • Termenul de soluționare estimativ de 30 zile calendaristice din data depunerii cererii de schimbare a numelui și/ sau prenumelui.
 • Schimbarea numelui de familie ai ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decizia o va lua autoritatea tutelară locală.
 • Schimbarea numelui de familie şi/ sau a prenumelui copilului care a atins vârsta de 10 ani se va face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.