Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Servicii consulare prin poștă

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Estonia pot solicita anumite servicii consulare, inclusiv prin intermediul trimiterilor poștale, fără necesitatea de a se deplasa la sediul Ambasadei Republicii Moldova de la Tallinn. În cazul în care se dorește expedierea documentelor perfectate prin poștă, solicitantul va pune în plic, împreună cu cererea și actele adiționale un plic nou, preplătit (cu timbru) și completat la rubricile „expeditor” și „destinatar”. În caz contrar, solicitarea și ridicarea actelor solicitate se va face în regim normal cu prezentarea fizică la sediul Ambasadei.

La moment, prin poștă pot fi solicitate următoarele tipuri de acțiuni consulare:

  • Certificat de cazier judiciar

            Actele necesare:

    * cererea completată și semnată ( Cerere Cazier Judiciar.doc (live.com))

    * copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport);

    * bonul de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat.

     Costul serviciului: 20 euro

  • Eliberarea certificatului privind starea civilă

              Actele necesare:

    *cererea completată și semnată ( an.2 F-45, certif privind starea civilă.doc (live.com))

    *copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport);
    *bonul de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat.
     Costul serviciului (include taxa ASP, taxa consulară și taxa aferentă): 31 euro (5 zile lucrătoare la ASP) sau 24 euro (20 zile lucrătoare la ASP).

     Atenționăm că termenul de prestare a serviciului indicat mai sus se referă exclusiv la termenul stabilit de ASP. La perioada indicată urmează a fi adăugată perioada de remitere și recepționare a dosarului (aproximativ 1.5 luni).

  • Eliberarea duplicatului/extrasului de pe actul de stare civilă 

            Pentru a obţine un duplicat/extras de pe actul de naștere, de căsătorie sau de deces din Republica Moldova, solicitantul (titularul actului sau reprezentantul legal în cazul minorului) va expedia în adresa misiunii diplomatice:

    *cererea-tip în funcție de tipul actului solicitat, completată și semnată (naștere -  F-55-privind-eliberarea-extrasului-multilingv-nastere.docx (live.com), căsătorie -  Microsoft Word - F-56.DOC (gov.md), divorț - F-42 CT.doc (live.com), deces Microsoft Word - F-57.DOC (gov.md)

     *copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport);

     *bonul de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat.

      Costul serviciului (include taxa ASP, taxa consulară și taxa aferentă): 37 euro (5 zile lucrătoare la ASP) sau 26euro (20 zile lucrătoare la ASP). Atenționăm că termenul de prestare a serviciului indicat mai sus se referă exclusiv la termenul  stabilit de ASP.      

      La perioada indicată urmează a fi adăugată perioada de remitere și recepționare a dosarului (aproximativ 1.5 luni).

       În momentul efectuării transferului bancar, rugăm frumos la scopul tranzacției să menționați denumirea serviciului consular și numele, prenumele Dumneavoastră. 

              Traduceri 

Plățile pentru prestarea serviciilor consulare sus-menționate se afectuaează prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: EE 492200221041807818SwedbankMOLDOVA VABARIIGI SUURSAATKOND EESTIS

Totodată, recomandăm cetățenilor să contacteze Ambasada pentru precizări sau în cazul unor solicitări mai specifice.