Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Sesizări şi reclamaţii


Petițiile privind activitatea Ambasadei pot fi depuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XII din 19 iulie 1997 cu privire la petiționare.

Orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contesta un act administrativ sau nesoluționarea în termenul stabilit de lege a unei cereri, depusă în scris sau în formă electronică, la adresa instituției serviciului diplomatic sau adresa electronică de serviciu a funcționarului din cadrul instituției serviciului diplomatic, cu respectarea prevederilor legislației.

În cazuri de urgență sau situații excepționale, se permite reclamarea anumitor cazuri prin e-mail, telefon, cu condiția că sunt oferite detalii și date ce pot fi ulterior procesate de instituție în vederea investigării/soluționării celor reclamate.

Petiția se depune in limba română sau în altă limbă conform Legii nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Cu titlu de excepție, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi, se accepta petițiile întocmite intr-o limba de circulație internațională.

Petiția trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și semnătura petiționarului, în caz contrar aceasta se consideră anonimă și nu se supune examinării. Petițiile care nu întrunesc condițiile menționate, se examinează doar în cazurile în care acestea conțin informații ce vizează securitatea națională și ordinea publică (cazuri de corupție, încălcări grave, abuz de serviciu, etc.).

Direcția Afaceri Consulare a MAEIE este coordonatorul principal în materie de examinare a petițiilor în domeniul consular. Petițiile de alt caracter sunt transmise spre examinare Direcției Cooperare Bilaterală a MAEIE.

Petiționarul trebuie să cunoască că persoanele implicate în procesul de examinare a petițiilor sunt obligate sa nu divulge informațiile prezentate fără acordul expres al petiționarului și să se asigure că alte persoane neautorizate nu vor avea acces la aceste dosare, inclusiv să respecte Legea nr. 133 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Petițiile defăimătoare, cu caracter injurios, care contravin bunelor moravuri, ordinii publice sau legislației și aduc atingere altor persoane, nu se examinează, fapt despre care petiționarul va fi informat în scris.

Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova:

Centrul de Apel oferă informaţia consulară necesară și răspunsuri competente şi operative la întrebări de ordin consular, la tel.: 0 80 090 990 (din Republica Moldova) sau +373 22 23 20 02 (din străinătate). Programul de lucru: luni - vineri, orele 08.00 – 17.00 (ora Republicii Moldova). În afara programului, puteţi expedia un mesaj la: call.center@mfa.gov.md.

Anticorupţie:

Sesizaţi orice act de corupţie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Departamentului Afaceri Consulare, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare. Ministerul asigură confidenţialitatea tuturor adresărilor. Telefonul de încredere este (+373 22) 57-83-25, care funcţionează în regim automat. Adresa electronică pentru sesizări: sesizari@mfa.md.