Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Solicitarea actelor de stare civilă

Programare obligatorie un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent mai multe acte de stare civilă pe numele său va înregistra o programare

Informații detaliate privind rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau prin virament la contul bancar al Ambasadei).

Extras de pe actul de stare civilă, extras plurilingv/multilingv de pe actul de naștere, de căsătorie, de deces, duplicat al certificatului de stare civilă
  • în termen de 20 zile - 26 euro
  • în termen de 5 zile - 37 euro
Certificat privind starea civilă
  • în termen de 20 zile - 26 euro
  • în termen de 5 zile - 37 euro
Serviciul de eliberare a certificatului/ duplicatului certificatului/ extrasului de pe actul de stare civilă face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop confirmarea înregistrării actului de stare civilă și care influențează apariția, modificarea sau încetarea drepturilor şi obligațiilor persoanelor şi caracterizează statutul de drept al faptului de stare civilă respectiv. Acestea se eliberează pentru utilizare permanentă.
Pentru solicitarea actelor indicate în această rubrică solicitantul va prezenta:
  • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară).
  • copie certificat moldovenesc de naștere, căsătorie, divorț, deces, după caz.
  • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
ATENȚIE!
  • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite oficiului consular al Ambasadei.
  • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate Republica Moldova.
  • Actele indicate în această rubrica se pot perfecta în timp redus (de la câteva ore la câteva zile) prin prezența personală a titularului la Agenția Servicii Publice în Republica Moldova, precum și rudelor de gradul I-II ale acestuia sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.