Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Transcrierea actelor de stare civilă

Programarea este obligatorie: un solicitant/solicitare = o programare. Persoana care solicită concomitent transcrierea a câteva acte de stare civilă va înregistra numărul corespunzător de programări.

Informații detaliate privind rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau prin virament la contul bancar al Ambasadei).

Termenul de soluționare este de circa 30 zile din data depunerii cererii
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Republica Estonia - gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în Republica Estonia - 15 euro.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în Estonia - gratuit.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Republicii Estonia (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) după data de 17.08.2001 este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă eston autoritatea competentă din Republica Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificatul moldovenesc respectiv
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire sau pașaportul valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară/ dacă un părinte sau soțul/ soția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
 • Toate documentele eliberate de organele competente estone sau ale altui stat, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.
 • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este expediat spre examinare Agenției Servicii Publice și doar după primirea aprobării oficiul consular al Ambasadei va întocmi actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare este de circa 30 zile calendaristice din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și printr-un reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura poate fi perfectată la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie a părintelui înregistrată în Republica Estonia și transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Republica Estonia pot fi depuse concomitent.
 • Dosarul solicitantului este expediat Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi aprobă perfectarea actului.